‘De mens is alleen
helemaal mens,
indien hij speelt’
(Schiller 1795)

Speltherapie: Een weg naar emotioneel welzijn voor uw kind

Speltherapie is een speciale vorm van psychotherapie speciaal ontworpen voor kinderen. Het is een veilige en effectieve manier om kinderen te helpen omgaan met emotionele, gedragsmatige of sociale problemen.
In speltherapie staat spelen centraal als de taal van het kind. Tijdens de sessies krijgt uw kind de kans om op een natuurlijke en ongedwongen manier te spelen met een verscheidenheid aan speelgoed en creatieve materialen. Door dit spel kunnen kinderen hun gevoelens, gedachten en zorgen uiten die ze misschien moeilijk onder woorden kunnen brengen.
Mijn rol als speltherapeut is om uw kind te begeleiden in dit proces. Ik volg uw kind in het spel en gebruik interventies in het spel. Hierdoor kan uw kind geholpen worden om problemen te begrijpen, angsten te overwinnen en gezonde manieren te ontwikkelen om met uitdagingen om te gaan.
Speltherapie is geschikt voor kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden. Het kan helpen bij een breed scala aan kwesties, zoals angst, depressie, trauma, gedragsproblemen, en problemen in sociale relaties.
Het doel is om uw kind te ondersteunen bij het ontwikkelen van veerkracht, zelfvertrouwen en emotioneel welzijn. Ik werk nauw samen met u als ouder/verzorger en andere professionals die dicht bij het kind staan (bijvoorbeeld de groepsleerkracht) om ervoor te zorgen dat uw kind de beste zorg krijgt die past bij zijn of haar behoeften.
Als u merkt dat uw kind worstelt met emotionele of gedragsproblemen, overweeg dan speltherapie als een liefdevolle en effectieve benadering om hen te helpen groeien en gedijen. Neem gerust contact met mij op voor meer informatie of om uw kind aan te melden voor speltherapie. Samen kunnen we werken aan een positieve verandering in het leven van uw kind.

Werkwijze speltherapie

Aanmelding
Door middel van een email of telefoontje kunt u een gesprek inplannen. Dit gesprek is kosteloos. We bespreken in dit gesprek de zorgen of problemen die u heeft met betrekking tot uw kind. Hierbij zal ik onder andere vragen naar de ontwikkeling van het kind, karakter van het kind, hoe het op school functioneert. Samen kijken we of speltherapie een goede stap is voor uw kind. Als dit zo is dan volgt hierna de observatieperiode.

Observatieperiode
De observatieperiode bestaat uit drie tot vijf speelsessies. Tijdens deze initiële fase wil ik uw kind leren kennen, inzicht krijgen in de manier waarop hij of zij speelt, een beter begrip krijgen van eventuele problemen, en de doelen vaststellen waarop we ons in de speltherapie zullen richten. In deze fase nemen we met uw toestemming contact op met de leerkracht om te bespreken hoe uw kind zich in de klas gedraagt.

Oudergesprekken
Na elke vijf speelsessies plannen we een oudergesprek. In deze gesprekken bespreken we welke thema’s er naar voren kwamen in de spelkamer, hoe uw kind zich thuis en op school gedraagt, en wat we voor de volgende periode afspreken.

Afronding
Zodra de gestelde doelen zijn bereikt, als uw kind zelfstandig verder kan, of als blijkt dat uw kind andere hulp nodig heeft, sluiten we de therapie af en nemen we afscheid.
Het is essentieel dat beide ouders schriftelijke toestemming geven voor de therapie. Het is in het belang van uw kind dat hij of zij het gevoel heeft dat beide ouders akkoord zijn met de therapie en dat hij of zij vrijuit kan praten en spelen over zaken die hem of haar bezighouden.