Joy Speltherapie contact

Neem vrijblijvend contact op!


Wat kost het?

Een eerste gesprek is zonder kosten, u kunt dan met mij kennismaken en al uw vragen stellen.

Werkwijze:

Wanneer u contact opneemt maken we een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Daarna kunt u in alle rust besluiten of u wilt starten met speltherapie voor uw kind.

Zo ja, dan volgt er een intakegesprek. Vervolgens zijn er dan, afhankelijk van de situatie, drie of vijf observatiesessies.

Vervolgens zullen er dan blokken van steeds 5 spelsessies zijn afgewisseld met oudergesprekken. In overleg bepalen we het traject.

Vergoedingen:

In sommige gevallen is het mogelijk om speltherapie vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering.. Bij elke zorgverzekeraar is de voorwaarde minimaal dat de speltherapeut ingeschreven staat in het beroepsregister van een erkende beroepsvereniging. Voor Speltherapie is dat de beroepsvereniging: NVVS (Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten). 

In deze link, opgesteld door de Nederlandse vereniging van Speltherapeuten, vindt u een overzicht van verzekeraars. Daarnaast is het handig om uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen. De codes die u nodig heeft vindt u hieronder.

Gegevens:

Bezoekadres Joy Speltherapie:
de praktijk bevindt zich in EKC De Olijfboom 
Enkdwarsstraat 2
7413 TV Deventer

Gegevens speltherapeut:
Joyce Grimmerink, Registertherapeut BCZ®
joyce@joyspeltherapie.nl
telefoon: 0638059589

KVK nummer: 65433076
NVVS lidmaatschap nummer: L002057
AGB code praktijk: 90061311
AGB code therapeut: 90101801
RBCZ licentienummer: 171050R

Privacy:

Het privacydocument kunt u hier doorlezen: privacypolicy.

Geschillenprocedure:

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit inhoudt.

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. Met ingang van september 2023 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG
Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.